Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Resultaten

Keerbergen

N-VA - 2497 stemmen - 28,3% - 7 zetels

Vlaams Belang - 333 stemmen - 3,8% - 0 zetels

CD&V - 2269 stemmen - 25,7% - 6 zetels

Keerbergen2020 - 3212 stemmen - 36,4% - 10 zetels

d.e.n.k. - 348 stemmen - 3,9% - 0 zetels

LSP-Rood! - 162 stemmen - 1,8% - 0 zetels

Er zou een coalitie gevormd worden tussen N-VA en CD&V. De nieuwe burgemeester volgens de eerste berichten zou VANSEVENANT Dominick zijn van de N-VA.

Op andere plaatsen

Een volledige analyse van de resultaten volgt. Hieronder alvast de resultaten van de lijsten waar wij aan deelnamen. Opvallend is dat we het tijdperk van de scores achter de komma stilaan achter ons laten. Het beste resultaat dat we in 2006 behaalden was 1% in Sint Gillis, nu halen we daar 3,65% met een eenheidslijst.

Sint Gillis (Gauches Communes): 3,65% (639 stemmen)

Luik (Vega): 3,6% (3.534 stemmen, 1 zetel)

Etterbeek (Gauche): 2,45% (438 stemmen)

Keerbergen (LSP-Rood!): 1,8% (162 stemmen)

La Louvière (Front de Gauche): 1,71% (739 stemmen)

Zottegem (Leef): 1,7% (318 stemmen)

Elsene (Gauches Communes): 1,36% (415 stemmen)

Jette (Gauches Communes): 1,28% (318 stemmen)

Gent (Rood!): 1,02% (1561 stemmen)

Antwerpen (Rood!): 1,01% (2713 stemmen)

Charleroi (Front de Gauche): 0,88% (887 stemmen)

Anderlecht (Gauches Communes): 0,62% (278 stemmen)

Dendermonde (LSP): 0,5% (153 stemmen)

Bij de lijsten die we steunden werden volgende resultaten behaald: 9,2% voor Leef in Herzele, 6,2% voor het Front de Gauche in Courcelles, 5% voor Rood! in Niel, 2% voor DemocratiEdegem, 1,4% voor Rood! in Oostkamp, 1,1% voor Rood! in Oostende.

Lokale standpunten/vragen beantwoord

De Vragende Partij van De Redactie

GVA: Stel uw vraag aan politici

LSP-ROOD! in de media

2012 oktober 6 - GVA - Linkse LSP-Rood! wil verkiezingsuitslag 2006 verbeteren

2012 oktober 6 - NB - Christophe De Brabanter beantwoordt tien vragen

2012 oktober 3 - GVA - LSP-Rood! houdt protestactie aan Koninklijk Atheneum

2012 juni 25 - Nieuwsblad - LSP-ROOD! trekt als links alternatief naar de stembus

2012 juni 22 - VRT - LSP-Rood! enige linkse lijst in Keerbergen?

03/10/2012: PERSBERICHT: PROTESTACTIE LSP-ROOD! aan het Atheneum te Keerbergen i.v.m. verkiezingsdebat

Deze morgen, 3 oktober, hebben we met enkele leden van LSP en ROOD! een protestactie gehouden aan het Koninklijk Atheneum Keerbergen. Dit naar aanleiding van een politiek debat dat ze hebben georganiseerd zonder LSP-ROOD! uit te nodigen. We hebben een pamflet: klik hier voor het pamflet!

19/09/2012: Verkiezingsaffiches klaar!

Verkiezingsaffiche

Wie graag een affiche wilt gelieve contact op te nemen!

13/09/2012: Verkiezingspamfletten klaar!

Lokaal verkiezingspamflet voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 te Keerbergen

Algemeen verkiezingspamflet voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012

12/09/2012: Mededeling: Christophe De Brabanter zal alleen opkomen voor LSP-ROOD! De verkiezingspamfletten en affiches zal dit weekend online worden geplaatst in afwachting van de drukker. Wie graag wilt meehelpen bussen, een affiche aan het raam hangen, campagne voeren, naar de vergaderingen wilt komen, enzovoort: gelieve contact op te nemen! We danken al de verschillende vrijwilligers die zich reeds al hebben aangeboden.

Inhoud van de rest van de pagina:

- Succesvolle verkiezings-BBQ LSP-ROOD!

- 17/07/2012: Consequent links zal vanaf nu echte kansen krijgen!

- Persbericht 03/06/2012: LSP en de gemeenteraadsverkiezingen

- Toespraak gegeven op de preverkiezingsmeeting van 1 juni 2012

- Inhoud pré-verkiezingspamflet

- Reactie op persbericht van Keerbergen2020 van 24 april 2012

Succesvolle verkiezings-BBQ LSP-ROOD!

De Verkiezings-BBQ op zaterdag 4 augustus was een succes! Er kwamen 46 mensen eten en er werd 377 Euro opgehaald voor het verkiezingsfonds! De BBQ begon om 14u en eindigde rond 2u. Er waren talloze goede discussies. Deze BBQ heeft een versterkend effect gehad op onze verkiezingscampagne. Fotos kunnen bekeken worden op Facebook!

17/07/2012: Consequent links zal vanaf nu echte kansen krijgen!

In elk land waar de crisis zijn lelijke gezicht al heeft blootgegeven, worden de praatjes van de klassieke politieke partijen steeds minder gevolgd. Dat leidt tot politieke onstabiliteit, maar ook tot enorme kansen voor consequent links. In IJsland, Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland boekten echt linkse groepen goede verkiezingsresultaten. In Griekenland was het zelfs niet onmogelijk om een linkse regering op de been te brengen om resoluut van koers te veranderen.

In België staan we nog niet zover. Maar tegelijk laat de besparingslawine zich steeds meer voelen en weten we dat een lawine groter wordt naarmate ze verder rolt. Dat gebeurt niet in een rechte lijn, voorlopig wordt gewacht tot 15 oktober – de dag na de gemeenteraadsverkiezingen – om een nieuwe besparingsoperatie in te zetten.

De gemeenteraadsverkiezingen zullen ongetwijfeld gedomineerd worden door de klassieke praatjes van de gevestigde partijen. Burgemeesters, parlementsleden en ministers zullen zich uitsloven om hun partij in zoveel mogelijk plaatsen aan de macht te brengen. Want macht betekent mooi betaalde postjes, jobs voor de vrienden, mogelijkheden om te lobbyen en deel uit te maken van de elite. Dat dit voor hen de inzet is, blijkt ook uit de vele niet-principiële kartels: van blauw-groen in Mechelen over rood-oranje in Antwerpen en rood-groen in Gent. Het ideologische eenheidsdenken leidt tot deze onderlinge inwisselbaarheid van partijen.

De linkerzijde moet van de periode van verhoogde aandacht voor de lokale politiek gebruik maken om de eenheidsworst te doorbreken, het verzet tegen het besparingsbeleid op gang te trekken en een alternatief te verdedigen. Dat alternatief moet vertrekken van de echte behoeftes zoals betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, degelijk werk en inkomen voor iedereen, recht op mobiliteit en collectieve diensten. De middelen zijn er. Het aantal dollarmiljardairs is in België en de rest van de wereld in 2012 nog toegenomen, en dit ondanks de ‘crisis van de eeuw’.

De kapitalisten zitten op een berg geld, maar weigeren te investeren. Het is een onverantwoorde kapitaalstaking die de samenleving verlamt. Vreemd genoeg wordt wie tegen de gevolgen daarvan protesteert door de media en de gevestigde politici als ‘onverantwoord’ bestempeld. Zij voeren een klassenstrijd voor hun belangen, wij moeten onze strijd eveneens organiseren. Onze grootste troef daarbij is ons aantal, wij zijn de 99%.

Politieke zekerheden verdwijnen en moeten plaats ruimen voor groeiende onstabiliteit. Links moet de kansen grijpen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zullen er op heel wat plaatsen lijsten zijn die links van de gevestigde partijen staan. Het wijst op een proces van verandering en een zoektocht naar een alternatief.

Internationale voorbeelden geven aan dat een brede, open en democratische samenwerking van consequent linkse krachten de beste manier is om stappen vooruit te zetten. Dat is waarom wij op verschillende plaatsen eenheidscampagnes voeren. In Gent en Antwerpen zetten we onze schouders onder de ROOD!-lijsten. In Brussel is er het linkse eenheidsinitiatief Gauches Communes dat opkomt in Sint-Gillis, Elsene, Anderlecht en Jette. In Charleroi en La Louvière nemen we deel aan het Front de Gauche, een lijst die nadrukkelijk refereert naar het succesvolle initiatief in Frankrijk waar Mélenchon als kandidaat van het FDG bij de presidentsverkiezingen 12% van de stemmen haalde. In Luik hebben we gesprekken met VEGA, een links-ecologische lijst. In Zottegem werken LSP-leden mee aan de LEEF-lijst, in Dendermonde en Keerbergen willen we als LSP-Rood! naar de kiezer trekken. Hiernaast zijn er nog tal van lokale linkse lijsten, denk maar aan Democratie Edegem, Leef! Herzele en Zaventem, Sociaal en Democratisch Houthalen-Helchteren,…

Er is nog geen gecoördineerd links eenheidsinitiatief. Daar zijn verschillende redenen voor. Onder meer het feit dat de grootste linkse speler, de PVDA, nog steeds samenwerking op basis van respect voor de anderen uitsluit. Eenheid mag zich niet tot een aanhangsel van de eigen partij beperken.

De impact van de crisis zal zich steeds meer laten voelen. Het zal de overtuiging sterken dat de klassieke partijen geen alternatief bieden en allen voor een zelfde besparingslogica staan. Enkel een consequent socialistisch programma dat de heilige huisjes van het kapitalisme in vraag stelt, kan een voldoende antwoord bieden op de achteruitgang van onze levensstandaard. Voor de parlementsverkiezingen van 2014 zal de druk voor linkse samenwerking groot zijn. Wij willen die druk versterken en mee bouwen aan een consequent links alternatief.

Persbericht 03/06/2012: LSP en de gemeenteraadsverkiezingen

Geleidelijk aan worden de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op gang getrokken. LSP neemt in verschillende steden aan die verkiezingen deel en zal daarbij de noodzaak van een strijdbaar open links front met een socialistisch programma verdedigen.

De campagnes die voor ons centraal zullen staan, zijn deze in Sint-Gillis (Brussel) en Gent. In Sint-Gillis nemen we deel met een lijst ‘Gauches Communes’ (verenigd links) die wordt ondersteund door LSP, PH en CAP. De lijst wordt getrokken door Anja Deschoemacker. De afgelopen maanden kregen alle inwoners van de gemeente al twee pamfletten, in de zomer volgt een nieuw pamflet. In Gent is er een lijst van Rood! die wordt getrokken door Bart Vandersteene. De Gentse Rood!-groep was onder meer betrokken bij protest tegen de afbouw van de dienstverlening van De Lijn en een campagne naar aanleiding van het gebrek aan kinderopvang.

Naast Gent en Sint-Gillis zijn er voor ons ook belangrijke campagnes in Antwerpen waar we met een 10-tal kandidaten op de lijst van Rood! zullen staan en in Charleroi waar er een ‘Front de Gauche’ is opgezet met onder meer militanten van de PC. In beide gevallen spelen we een ondersteunende rol maar zijn er anderen die de lijst trekken.

In La Louvière en Luik zijn er nog gesprekken over deelname aan eenheidsinitiatieven die we mogelijk zullen ondersteunen. Tenslotte zijn er lokale afdelingen die een LSP-campagne voorbereiden. Dat is het geval in Dendermonde en Keerbergen.

Toespraak gegeven op de preverkiezingsmeeting van 1 juni 2012 door Christophe De Brabanter

Zoals op ons pamflet staat, dat we de afgelopen weken hebben uitgedeeld, en wat meermaals aan bod komt in het nieuws en in de kranten, geraakt het kapitalisme steeds meer in diskrediet. Dit betekent dat mensen het vertrouwen meer en meer verliezen in het systeem, zowel op economisch niveau als op sociaal en politiek niveau. De mensen zoeken meestal in eerste plaats naar individuele oplossingen op hun problemen. Dit kan voor een tijd lukken maar botst onvermijdelijk vroeg op laat op zijn grenzen.

Op economisch niveau zien we dat na de crisis van 2008, de wereldeconomie er niet echt uit geraakt is. We zitten steeds op het randje van recessie en stagnatie. We kunnen dus hoogstens spreken van een tijdelijke relatieve stabilisering, alhoewel we dit ook sterk kunnen nuanceren als we kijken naar de massale sociale explosies in Noord-Afrika in 2010 en het Midden-Oosten 2011-2012, Griekenland van 2008-2012, opstanden in China, de Occupy-beweging in de VS en de talloze algemene stakingen in Europa, voornamelijk in het Zuiden.

Dit is een rechtstreeks gevolg van de crisis van 2008 die heel wat speculatie-zeepbellen heeft opgeblazen. Het antwoord van de regeringen is eigenlijk geen antwoord: harde besparingen, belastingverhogingen, ontslagen, privatiseringen, prijsverhogingen, langer werken, harder werken, onzekerder contracten enzoverder. Dit stimuleert de economie helemaal niet. Integendeel: het duwt de economie nog verder de afgrond in.

We merken dat binnen Europa de eurozone op wankelen staat. Dit is zeker niet de schuld van de Grieken, maar van het neoliberaal en asociaal beleid dat de Europese Unie oplegt aan de bevolking van individuele landen.

Ook de ongelijkheid in de wereld neemt zienderogen toe. Er zijn kapitaalstromen van de neokoloniale landen naar de westerse landen, van de zuid-Europese landen naar de noord-Europese, en in het algemeen van arm naar rijk. Omdat wij in een westers en noord-Europees land wonen en in een rijke gemeente zou je de illusie kunnen krijgen dat we eigenlijk niet zoveel merken van de crisis. Doch we betalen allemaal meer voor producten zoals brandstof, elektriciteit, tabak, pintjes, openbaar vervoer, water, brood en andere basisproducten in de winkel enzoverder. We zijn ook allemaal mee het slachtoffer van toenemende stress en prestatiedruk.

Mondiaal gezien gaat ook nog de gezondheid van de planeet er zienderogen op achteruit. Vervuiling neemt toe, grondstoffen geraken steeds verder uitgeput, de aarde blijft opwarmen... Dit leidt ook tot verstoring van de weerpatronen. We merken steeds vaker extremere temperaturen, van koud naar warm en omgekeerd, van droogte naar overstromingen, hevige windvlagen.

Wat heeft dit met gemeenteraadsverkiezingen te maken? Is het mijn bedoeling om hier iedereen depressief te maken? Zeker en vast niet :-) Een van de leugens van de andere partijen, dat ingepraat wordt bij de bevolking, is dat gemeenteraadsverkiezingen enkel gaan over de gemeente zelf en niets te maken hebben met nationale politiek. Daartegen gaan we met LSP in. Wij zeggen namelijk dat Keerbergen niet in een abstracte luchtbel leeft buiten de maatschappij. Alles wat er nationaal en internationaal gebeurd heeft zijn invloed op de gemeente. Dat de gemeenteraadsverkiezingen niet over nationale politiek zou gaan is een truc van de andere partijen om zich niet te hoeven verantwoorden voor wat ze nationaal beslissen. Doch zijn het dezelfde partijen SP.A, CD&V, VLD, NVA en ook Groen die mee de besparingsplannen en belastingsverhogingen doorvoeren op federaal en gewest vlak, maar ook in het Europees parlement. Deze besparingen treft natuurlijk ook de gemeentekassen. We verwachten namelijk dat na de verkiezingen van oktober er bepaalde rekeningen zullen doorgeschoven worden naar het gemeenteniveau, wat op zijn beurt besparingen op dat niveau zullen meebrengen.

Deze besparingen zijn broodnodig zeggen ze, voor een gezonde economie en staat. Wederom is dit gelogen. Het enigste dat gedaan wordt zijn de dividenden, bonussen en winsten op peil houden, en zelfs verhogen. Een verder transfer dus van arm naar rijk doorvoeren. Ze blijken niet te snappen dat door te besparen, en de gewone bevolking meer te laten betalen, dat de mensen minder geld hebben om uit te geven. Dit tast natuurlijk de markt aan en maakt deze onzeker. En dit versterkt de economische stagnatie of recessie.

Wat kan een gemeente, of de lokale partij afdelingen, dan wel doen? Op zijn aller aller aller minst kunnen ze tenminste de besparingsdriften en prijsverhogingen van hun nationale politiekers veroordelen! Dit doen ze zelfs niet! Mensen worden dan teleurgesteld en zelfs terecht gefrustreerd of misnoegd. Bij gebrek aan een bekend links alternatief gaan ze stemmen op nationalistische of extreem-rechtse partijen. Dit is grotendeels uit protest en dus meestal niet omdat de mensen akkoord zijn met die ideologieën. Natuurlijk na een tijd beginnen bepaalde platte populistische slogans van die partijen her en der door te sijpelen. Het is dan iedereens schuld en het werkt verdelend onder de bevolking. Het is de schuld van de werklozen, de buitenlanders, de islam, de jongeren, de ouderen, de vrouwen, de mannen, van luie Grieken, de consumenten, de ongeschoolden,... wordt beweerd. Het is een politiek van verdeel en heers. Wij gaan daartegen in en roepen op voor solidariteit met slogans als “alles wat ons verdeeld verzwakt ons!” en “wij willen degelijk goedbetaald werk, voldoende jobs aan goede arbeidsvoorwaarden en geen racisme!”.

Wij, dus de LSP, werken helemaal anders dan de traditionele en rechtse partijen. Wij zijn positivistisch ingesteld. We willen graag de problemen aankaarten en aanpakken. Dit door samen te komen, te discussiëren, te vormen, te organiseren en op een correcte constructieve manier te reageren. Daarom zijn we ook actief op veel verscheidene vlakken, binnen verzetsbewegingen, betogingen, protestacties, vakbonden, en ook dus op politiek vlak. We merken dat zo een aanpak loont. Zelfs met geen politiek verkozenen of een beperkt aantal.

Om een voorbeeld te geven uit Ierland. De regering daar wou een vlaktaks invoeren van 100€ dit jaar dat snel zou groeien naar 1000€ de komende jaren, per gezin. Dit om de bedragen af te betalen die Ierland in de gulzige speculerende banken hebben gestopt. Onze zusterpartij in Ierland, de Socialist Party, heeft 1 Europarlementariër, 2 parlementairen en een tal van gemeenteraadsleden. De Socialist Party heeft daar een campagne op poten gezet die aantoonde dat deze belasting niet ging naar goederen en diensten maar naar de banken. Als gevolg van deze campagne heeft nu ruim de helft van de Ieren deze belasting niet betaald na de deadline en staat de regering voor een voldongen feit. Ze hadden trouwens na deze belasting nog een hele resem andere belastingen klaar om in te voeren, wanneer deze erdoor gedrukt zou zijn. De Socialist Party organiseerde de mensen in lokale comités, discussiëren, plannen, vormen en reageren. Dit toonde onze manier van werken voor een deel aan.

Wat stellen we in de plaats? Een belasting op grote vermogens, een belasting op winsten, beperking van de toplonen en bonussen van de hoge managers. Indien een bank overkop gaat door onverantwoord te speculeren: de bank deftig nationaliseren en onder democratische controle van de bevolking plaatsen. En met nationaliseren bedoel ik dan ook niet de schulden te nationaliseren, maar de bank om gemeenschapsinvesteringen op te voeren en goedkoper te maken.

Op het gemeentevlak merken we ook belastingsverhogingen op subtiele manieren. Hier in Keerbergen werd onder andere het DIFTAR systeem ingevoerd. Dit is dus het betalingssysteem voor de huisvuilophaling. Het wordt dan verkocht aan de bevolking met slogans gelijk “de vervuiler betaald”. Zo komen we in een situatie terecht dat we moeten betalen: de belastingen voor de gemeentediensten in het algemeen inclusief de vuilnisophaling, dan met het DIFTAR komt erbij: per kilo betalen, huur van de vuilbak betalen, per keer dat de bak geledigd wordt betalen,... Wij zijn tegen zo’n belastingen om volgende redenen: vervuiler betaald legt de verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij de consument, terwijl wij vinden dat het hoofdzakelijk de schuld is van de producenten en hoe de economie wordt georganiseerd. Producten worden wegwerpproducten om de continue verkoop ervan te garanderen. De eerste fabriek die echt iets duurzaams zou maken dat jarenlang zou meegaan zou heel snel failliet gaan, bizar niet? In de winkel kunnen we bewuster kopen natuurlijk: we kunnen kiezen uit iets dat 5 keer verpakt is of 4 keer verpakt. We kunnen een bio-product kopen dat duurder is, de reflex om zoiets te kopen neemt natuurlijk af in deze tijden van crisis. Al deze ophaling-belastingen vergroot de kans dat er aan sluikstorten wordt gedaan. Ik kan hier veel dieper op ingaan als iemand dat wilt, maar dit is enkel kort vermeld ter voorbeeld.

De politiekers van de traditionele en rechtse partijen zijn natuurlijk niet dom. Ze gaan hoedanook besparen en belastingen heffen. Ze zoeken gewoon de beste manier om dit te kunnen verkopen aan de mensen. In Leuven bijvoorbeeld was er een belastingsverhoging enkele jaren geleden van het water. Om de verspilling van het water tegen te gaan. De Leuvenaars gingen effectief minder verbruiken waardoor de gemeente minder inkomsten ontving. Wat gebeurde er toen? Ze verhoogde gewoon de prijs van water om de zijde van inkomsten toch op peil te houden. Dit zijn niet het type maatregelen die het milieu gaan redden. Wij staan voor degelijk en gratis openbaar vervoer (bussen, treinen, …) Werk in de omgeving van de woonplaats wat een decentralisatie van de industrieterreinen met zich moet meebrengen in de mate van het mogelijke natuurlijk. De sleutelsectoren van de industrie genationaliseerd onder democratische controle van de bevolking om aan duurzame productie te doen en dus niet het wegwerp model of het zo goedkoop doch vervuilend model.

Op vlak van de gemeente kan er al heel wat gedaan worden dus. Zelfs met 1 LSP verkozene zou dit onze beweging en campagne zienderogen versterken. Dit ook om de bevolking correct te informeren en ze niet te gaan beliegen.

Iedere partij heeft lokaal wel leuke ideeën. Iedere partij wilt wel betere fietspaden, kruispunten veiliger maken, cultuurhuis bouwen, de lokale zelfstandigen helpen enzoverder. De vraag is vanwaar gaan ze het geld halen? Uit de zakken van de bevolking of gaan ze het geld halen waar het zit en verspild wordt? Natuurlijk maken ze snel de keuze voor het eerste omdat ze mee zelf gecorrumpeerd in de beheersraden van de bedrijven zitten. Denk maar aan Dehaene van CD&V bij inbev, Verhofstad van VLD bij dexia, Vandelanotte van SP.A die recentelijk door een boek van vrt journalisten in opspraak gekomen is.

Politieke situatie in Keerbergen: momenteel heeft VLD (9 zetels + burgemeester) een coalitie met cd&v (6 zetels), met in de zogezegde oppositie het kartel N-VA & Schroos (4 zetels), Vlaams Belang (2 zetels), Sp.a (1 zetel) en Groen! (1 zetel). Voor de komende verkiezingen doet het gerucht de ronde dat Groen! niet zou opkomen. Wat wel bevestigd is, is een nieuw kartel: VLD + SP.A + Schroos. Dan blijft er over: N-VA, Vlaams Belang en CD&V. Er zou ook een nieuwe lokale basis-democratische klein-burgerlijke partij D.E.N.K. opkomen (Democratische Eenheid voor een Nieuw Keerbergen), maar kwestie van programma is er nog zeer weinig over bekend. Het is dus zeer reëel mogelijk dat wij de enigen zouden zijn die een linkse lijst in de brede zin van het woord zouden neerleggen.

Wij zouden met LSP op lokaal vlak erover waken dat bepaalde illusies worden doorprikt, en in de mate van het mogelijke de slechte zaken, die een achteruitgang zijn voor de mensen, proberen af te remmen, tegen te houden en zelfs om te keren om te gaan naar een consequent duurzaam links socialistisch beleid wat wij een socialistische maatschappij noemen.

Wij proberen de problemen op elk niveau aan te pakken, daarom zijn we niet enkel in Vlaanderen maar ook in Wallonië georganiseerd onder de naam PSL. Wij maken ook deel uit van een internationale organisatie, het CWI dat actief is in zo’n 40 landen en op alle continenten wel ergens aanwezig is. Wij helpen dus onze partijgenoten bijvoorbeeld in Nederland, Duitsland, Frankrijk en andere landen indien nodig en zij ons. De standpunten van de LSP zijn bij al haar zusterpartijen hetzelfde, omdat wij geen federatie zijn van nationale afdelingen, maar een geïntegreerde internationale. Dat maakt het mogelijk ook, met kennis van de specificiteiten campagne te voeren in Nederland bijvoorbeeld naast een Nederlandse partijgenoot en omgekeerd.

Ons voornaamste project voor de komende periode is een politiek verlengstuk opbouwen voor de gewone man en vrouw, jongere en gepensioneerde, autochtoon of allochtoon. Daarom werken we als fracties mee aan grotere bredere linkse initiatieven, zoals Die Linke in Duitsland, Front Des Gauches in Frankrijk, Syriza in Griekenland, PSOL in Brazilië, LSD in Hong Kong, enzoverder.

In Vlaanderen werken we als fractie binnen de partij genaamd “rood!” van Erik De Bruyn, hetgeen een linkse afsplitsing is van de sp.a, omdat de sp.a de socialistische beweging historisch verraden heeft. De sp.a voert mee het neoliberaal beleid uit en privatiseert de dienstverlening en openbare bedrijven, waar we dus tegen zijn. Rood! komt onder andere op in Antwerpen, Gent, Niel, maar ook in Heist Op Den Berg onder de naam rood! Heist. We werken dus ook graag met deze afdeling samen, ook in de verkiezingen over de gemeentegrenzen heen. Rood! Heist kwam bij de vorige verkiezingen op onder de naam Groot Heist Anders omdat toen Rood! niet bestond. Ze haalden toen 2,5% maar helaas geen zetel. Hopelijk deze keer wel. Ze hebben de afgelopen jaren zeer actieve en goede campagne gevoerd op gemeentelijk niveau rond sociale huisvesting, een terecht pijnpunt in de meeste gemeentes.

In Keerbergen hebben we nog geen rood! afdeling, enkel een LSP afdeling, dus gaan we opkomen onder de naam LSP-Rood! of Rood!-LSP om zowel te verwijzen naar onze vorige verkiezingsdeelname en omdat vele mensen ons kennen onder de naam LSP. En ook rood! om te verwijzen dat we deel uitmaken van een breder geheel en om de samenwerking te benadrukken met Rood! Heist. Vooraleer dit officieel is moet dit eerst bekrachtigd worden door de stuurgroep van rood! half juni.

Concreet nu voor Keerbergen stellen we enkele zaken voor: op 20 juli willen we een meeting houden over “milieu, kernenergie en hernieuwbare bronnen”, op 4 augustus willen we een BBQ organiseren om op een leuke sociale manier ook wat geld op te halen en elkaar op een meer informele manier te leren kennen en op 7 september een verkiezingsmeeting te organiseren waar we de eindspurt inzetten, de kandidaten op de lijst voorstellen en eventueel een meer uitgewerkt gemeentelijk programma.

Iedereen kan meehelpen op zijn of haar niveau. Meehelpen campagne voeren, pamfletten uitdelen (op de molenfeesten, kermis, bussen in de straat of wijk), affiche in het raam hangen, financiele gift geven, meewerken of tips geven voor het gemeentelijk programma. Ook zoeken we kandidaten die de lijst aanvullen, voornamelijk vrouwelijke kandidaten, maar zeker ook mannelijke. Indien je buitenlander bent kan je u inschrijven om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, ik heb daarvoor de formulieren bij, en dan is er zelfs ook de mogelijkheid om op de lijst als kandidaat te staan en dus mee op te komen met de verkiezingen.

Om te mogen opkomen moeten we handtekeningen ophalen van kiezers te Keerbergen, zo’n 50tal, maar we gaan proberen er 100 op te halen voor een reserve te hebben, moesten er handtekeningen afgekeurd worden ofzo. Deze moet in het weekend van 15-16 september ingediend worden.

Verder zoeken we ook mensen die de LSP versterken door lid te worden of regelmatig naar de vergaderingen te komen of een maandelijkse bijdrage te betalen of een abonnement te nemen op ons maandblad “Socialistisch Links”.

Nu geef ik het woord aan jullie, na een korte pauze, voor vragen, kritische opmerkingen, als je meer informatie wilt over een bepaalt onderwerp of als je niet akkoord gaat met een of ander aspect van wat ik gezegd heb. Ik hoop op een opbouwende en interessante discussie.

Inhoud pré-verkiezingspamflet

(klik hier voor de pdf)

Bouw mee aan een consequent links socialistische oppositie!

Het systeem, kapitalisme, geraakt steeds meer in diskrediet. We zien de ene besparing na de andere, afdankingen, werkloosheid,armoede, ecologische rampen en problemen,...

Alle traditionele partijen stellen het kapitalisme niet in vraag en lopen mee in haar logica. De winsten van de bedrijven worden prioritair boven de belangen van de bevolking en het milieu geplaatst. Daartegenover staat de Linkse Socialistische Partij die systeemverandering wilt. Een systeem dat komaf wilt maken met kapitalistische speculatie, sociale achteruitgang en ecologische destructie.

Daarom nemen we deel aan protesten en verzetsbewegingen binnen de vakbonden om weerwerk te bieden. We analyseren de leugens van de burgerij en bieden ook een ideologisch antwoord op de gang van zaken, onder andere op onze nationale nieuwssite www.socialisme.be waar dagelijks artikels en verslagen worden geplaatst van onze perspectieven en activiteiten.

We nemen ook deel aan consequent-linkse eenheidsinitiatieven. Daarom werken we ook mee aan het project van rood! in Vlaanderen en Front Des Gauches in Wallonië. We schuiven hiermee de nood van een brede linkse arbeiderspartij naar voor die voor de belangen van de planeet, jongeren, gepensioneerden, werkenden en werklozen opkomen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober verwachten we dat er verdere besparingsplannen op tafel zullen komen. Daarom willen we een zo sterk mogelijk consequent links socialistische oppositie uitbouwen dat ideologisch en praktisch weerstand kan bieden.

Reactie op persbericht van Keerbergen2020 van 24 april 2012

Korte reactie op het persbericht van keerbergen2020 van 24 april 2012: Het feit dat de Vlaamse liberalen en de zogenaamde sociaal democraten van SP.a een kartel sluiten (samen met de lijst Schroos) toont eens te meer aan dat de ideologie tussen SP.a en open VLD, op een paar komma’s na zo goed als identiek is.

Het bewijst eens te meer dat de SP.a geen socialistische partij is. Meer nog, alhoewel SP.a officieel in de oppositie zat te Keerbergen blijkt toch uit hun persbericht dat ze “over de partijgrenzen heen goed [hebben] samengewerkt”. En dit terwijl er subtiele belastingverhogingen zijn doorgevoerd geweest, onder andere met de invoering van het DIFTAR systeem. Of de partijen nu “blauw, rood of oranje zijn, dat maakt niet uit” staat te lezen in het persbericht.

Tot zover de ideologische (des)inhoud van deze partijen. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen “moet het immers over Keerbergen gaan. Niet over nationale partijpolitiek.” Klinkt goed maar wederom helemaal fout. De nationale partijpolitiek zorgt juist voor de omstandigheden waarin de gemeentes moeten opereren. Wanneer er nationale besparingen worden uitgevoerd door partijen zoals SP.a, CD&V, VLD en N-VA, dan heeft dit een rechtstreeks effect op de budgetten van de gemeentes. Denk maar aan de Gemeentelijke Holding bijvoorbeeld.

Ook zal er na de verkiezingen van 14 oktober de gemeentes minder budgetten ontvangen van de Federale en Vlaamse overheid omdat er nog verder bespaard zal worden. Omdat N-VA mee in de Vlaamse regering zit, dus mee verantwoordelijk voor de besparingen, is hun reactie dat N-VA een alternatief is op het huidige beleid dan ook hypocriet.

Enkel een consequente linkse socialistische oppositie kan druk uitoefenen en een beweging uitbouwen om hiertegen in te gaan. Wat er op Federaal en op Vlaams vlak gebeurt heeft dus wel een grote invloed op Keerbergen, immers de gemeente bevindt zich niet in een ‘bubbel’ buiten de rest van de maatschappij.

Dat deze partijen dus beweren dat het niet over nationale partijpolitiek mag gaan is onwaar, een poging om de mensen te verblinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaan. (Immers, doet Ann Schevenels ook niet mee aan Vlaamse en Federale verkiezingen…).

Bouw daarom mee aan een consequente links socialistische oppositie! Bouw mee aan LSP!